Privacy statement/disclaimer

Privacy statement/disclaimer


Trunky’s verzamelland, gevestigd aan Bellomontedomein 24, 6229 GL Maastricht Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.trunky.nl
Bellomontedomein 24
6229 GL Maastricht
Nederland +31 (0) 6 222 749 56

Ik, Marco Hermans, ben de Functionaris Gegevensbescherming van Trunky’s verzamelland ik ben te bereiken via info@trunky.nl.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Trunky’s verzamelland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Voor zakelijke contacten: K.v.K. en B.T.W. nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@trunky.nl, dan verwijder ik deze informatie meteen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Trunky’s verzamelland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen bij u af te leveren
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Trunky’s verzamelland verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trunky’s verzamelland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is maximaal 2 jaar gerekend vanaf het jaar van de gerelateerde dienstverlening.

Uitzondering hierop zijn o.a.:

 • Uw klant account op mijn website wordt onbeperkt bewaard. Na verzoek zal ik deze meteen verwijderen.
 • Gegevens waarvan de bewaartermijn anders is door voorschrift van een wettelijke verplichting. (bijvoorbeeld belastingdienst, 7 jaar)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Trunky’s verzamelland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • MijnWebWinkel, voor het afhandelen van de bestellingen en de facturen,
 • Paypal, voor het afhandelen van betalingen,
 • Google Analytics, voor het bijhouden hoe u mijn website gebruikt,
 • Facebook, voor het doorgeven van (nieuwe) aanbiedingen en uitgiften,
 • De belastingdienst, vanwege wettelijke verplichtingen

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trunky’s verzamelland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trunky’s verzamelland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trunky.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.

Trunky’s verzamelland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trunky’s verzamelland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trunky.nl

 

Disclaimer:

Trunky's verzamelland betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Trunky's verzamelland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

Verder merken wij op dat alle informatie (tekst en beeld) op deze website of door onszelf is gemaakt, verkregen van officiele uitgevende instanties of van derden met toestemming is.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 trunkysverzamelland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel